top of page
סיורים בעברית בריו דה ז'ניר

+55 21 98246-6885

 :להזמנות טיולים

הסוכנות שלנו

הסוכנות שלנו

סיור בעיר בריו

סיור בעיר בריו

סיור בפאבלה / סיור פאבלות

סיור בפאבלה / סיור פאבלות

צור קשר

צור קשר

גרפיטי

גרפיטי

מדרגות סלרון הצבעוניות

מדרגות סלרון הצבעוניות

Gate of Heaven / דלת גן עדן

Gate of Heaven / דלת גן עדן

פסל יש

פסל יש

הקרנבל בריו דה ז'נרו

הקרנבל בריו דה ז'נרו

:הסוכנות שלנו

Rio Cool Tourisme  סיורים בעברית בריו דה ז'ניר  עם

.הסוכנות מתמחה בסיורים בריו דה ז'ניירו

:אודותינו

 

,מדריך מקומי בפאבלה רוסיניה

הפאבלה רוזיניה  הגדולה בדרום אמריקה

. ובאמריקה הלטינית

. הוא ברזילאי. אך עם נשמות ישראליות

בישראל הוא שם למד לדבר עברית עם

.המקומיים

הוא חי בישראל 4 שניםה וא חזר לברזיל

.בשנת 2009

כאשר סיים את קורס המדריך

 .והפכו המדריך הרשמי של ריו דה ז 'נירו

  ,הוא ייקח אתכם לסיור בעיר מדהים

                            .לסיור בפאבלה והליכה ההר של שני האחים                                                                    

                                                          

                                

SHEVA Tour Guide:
:מה אנו מציעים

SHEVA Tour Guide: 

 .מדריך הטיולים שלך בריו דה ז'ני

פסל ישו.

גרפיט.

סיור פאבלות.

 סיור אותנטי בפאבלה עם מדריך מקו מהפאבלה.

 מדרגות סלרון הצבעוניות.

שכונת סנטה תרזה ובה תצפיות מרהיבות על העיר.

ועוד

הליכה ההר של שני האחים.

 

סיור אותנטי בפאבלה עם מדריך מקו מהפאבלה.

 :סיור שלנו בעיר בריו
:הליכה ההר
​ :סיור פאבלות / סיור בפאבלה
bottom of page